aspirant Zbigniew Kowalczyk

Komenda Miejska Policji w Gdańsku, asystent Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii

 

Od 2004 roku z ramienia Policji koordynator gdańskiego programu “Tu i teraz”, w którym na miejsca interwencji w przypadkach przemocy wyjeżdżają wspólnie zespoły specjalistów. Szkoli przedstawicieli różnych służb, dba, aby program był realizowany kompleksowo, profesjonalnie i rozwijał się. Nie pozostawia podopiecznych bez pomocy, często po zakończeniu sprawy interesuje się ich dalszym losem. Jest pomysłodawcą i realizatorem programów profilaktycznych dla młodzieży dotkniętej przemocą, w najtrudniejszym wieku – gimnazjalnym. Człowiek “orkiestra”, nie ma dla niego rzeczy niemożliwej.