mł. asp. Agnieszka Makowska

IV Komenda Rejonowa Policji Warszawa-Wola

 

Tworzyła procedury bezpieczeństwa w sytuacjach trudnych na terenie wolskich gimnazjów, zawsze do dyspozycji pedagogów szkolnych, uczniów i ich rodzin. Stara się znaleźć rozwiązania, w których dziecko jest chronione przed kolejnymi traumami (np. przed umieszczaniem w placówkach interwencyjnych), ale tam gdzie trzeba dziecko umieścić w placówce szybka w podejmowaniu interwencji. Pomoc niesie także poza godzinami pracy.