mł. asp. Sławomir Sperkowski

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy, Komisariat Koronowo

 

Pracuje w trudnym terenie, gdzie przemoc jest w wielu rodzinach normą i codziennością. Po otrzymaniu “Niebieskich Kart” z interwencji natychmiast udał się do rodziny i podjął konsekwentną i szybką interwencję, aby odizolować sprawcę przemocy od rodziny. Od sporządzenia “Niebieskiej Karty” do odizolowania sprawcy minęło 5 dni. Z jego inicjatywy rodzina została objęta także pomocą MOPS. Na wyróżnienie zasługuje i szybkie działanie i fakt, że nadal regularnie interesuje się losami tej rodziny.