sierżant Krzysztof Adamiec

dzielnicowy, KMP Opole (woj. opolskie)

 

“(…) podjął nie tylko szybkie, ale przede wszystkim mądre i skuteczne działanie. (…) uczestnicząc w posiedzeniach grup roboczych wykazuje się dużym zaangażowaniem, wiedzą, wysoką empatią i chęcią niesienia pomocy osobom potrzebującym. Niejednokrotnie sam wychodził z inicjatywą podejmowania działań, mających na celu pomoc rodzinie. Chętnie współpracuje w ramach procedury “Niebieskie Karty”, co ma ogromny wpływ na jej właściwą realizację”