Silver trophy prize

Rozstrzygnięcie XI edycji konkursu “Policjant, który mi pomógł”

Za nami XI już edycja konkursu “Policjant, który mi pomógł”. Spośród ponad 100 zgłoszeń, które napłynęły z całej Polski, wyłonione zostały nazwiska laureatów jego tegorocznej edycji.

Przypomnijmy, iż kandydatów zgłaszać mogły zarówno osoby indywidualne, jak i przedstawiciele organizacji oraz instytucji działających w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (z wyjątkiem Policji). Corocznie 5 laureatów konkursu wybiera Kapituła składająca się z pracowników Pogotowia “Niebieska Linia” IPZ, laureatów ostatnich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciela Komendanta Głównego Policji.

Podstawowym kryterium oceny zgłoszeń była merytoryczna ocena działań policjantów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pod uwagę wzięta została zarówno aktywna postawa wobec wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak i doświadczenie oraz zaangażowanie w pomoc osobom doznającym przemocy.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu “Policjant, który mi pomógł” zostali (kolejność alfabetyczna):

Radosław Antoszczuk – dzielnicowy, KPP w Siemiatyczach (woj. podlaskie)

Artur Fraszka – dzielnicowy, KP Konstantynów Łódzki (woj. łódzkie)

Marta Hałas – dzielnicowa, KP Sosnowiec (woj. śląskie)

Agnieszka Graca – dzielnicowa, KP Wrocław (woj. dolnośląskie)

Sławomir Wysocki – dzielnicowy, KMP Tychy (woj. śląskie)

Laureaci otrzymają nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu 20 lipca br. w trakcie Centralnych Obchodów Święta Policji.

Czytaj dalej