Za nami uroczyste spotkanie z Laureatami ogólnopolskiego konkursu “Policjant, który mi pomógł”

Jest prawdziwym błękitnym pomagaczem. Był jedyną osobą, z którą mogłem szczerze porozmawiać o tym, co przeżywam i która mnie cały czas wspierała i była przy mnie – to jedne ze słów nadesłanych na konkurs tegorocznej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”, które przytoczył Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podczas uroczystego spotkania z laureatami.

W uroczystym spotkaniu udział wziął Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański, Komendanci Wojewódzcy Policji: z Gorzowa Wlkp. – insp. Jarosław Pasterski, z Łodzi – insp. Sławomir Litwin, z Poznania – insp. Piotr Mąka, z Bydgoszczy – insp. Piotr Leciejewski i Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – insp. Robert Strzelecki, Maja Kuźmicz – psycholog, certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, przedstawiciele duchowieństwa: ks. Biskup Józef Guzdek – Biskup Polowy Wojska Polskiego, ks. Andrzej Bołbot – Prawosławny Naczelny Kapelan Policji oraz oczywiście laureaci konkursu wraz z bezpośrednimi przełożonymi.

Maja Kuźmicz, zabierając głos podziękowała za długoletnią już współpracę z Biurem Prewencji KGP i pogratulowała laureatom wzorowej realizacji swoich obowiązków:

Czytając te zgłoszenia, pojawiały się słowa, które bardzo wiele znaczą. Na przykład: „pani dzielnicowa to człowiek anioł, bez dzielnicowego nie podjęłabym tej dobrej decyzji, dzięki dzielnicowemu zdecydowałam się zmienić swoje życie“. Jako policjanci wpływacie na życie wielu osób i bardzo tego gratuluję. Te wartości, które Was tutaj doprowadziły, mam nadzieję, że zostaną z wami do końca.

Konkurs „Policjant, który mi pomógł” trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Od tego czasu odbyło się już 13 edycji, podczas których wyłoniono laureatów zasługujących – w ocenie społeczeństwa – na szczególne wyróżnienie. Byli to funkcjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną. Zgłoszeń policjantów do konkursu dokonywały osoby indywidualne, jak również organizacje i instytucje.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” zostali:

sierż. Anna Baran – dzielnicowa z Komisariatu Policji II w Zielonej Górze (KMP w Zielonej Górze, województwo lubuskie)
mł. asp. Marcin Kowalcze – dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu (KWP w Krakowie, województwo małopolskie)
mł. asp. Włodzimierz Starynowicz – dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Pile (Komenda Wojewódzka w Poznaniu, województwo wielkopolskie)
mł. asp. Tomasz Staszewski – dzielnicowy z Komisariatu Policji w Aleksandrowie Łódzkim (KPP w Zgierzu, województwo łódzkie)
mł. asp. Dawid Superczyński – dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Żninie (KWP w Bydgoszczy, województwo pomorskie).

Wszystkim laureatom tegorocznej edycji konkursu raz jeszcze serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej

XIII edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł” rozstrzygnięta

XIII edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł” rozstrzygnięta

Za nami 13. edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” IPZ. Spośród blisko 100 zgłoszeń, które napłynęły z całej Polski, wyłonione zostały nazwiska laureatów jego tegorocznej edycji.

„Policjant, który mi pomógł” to konkurs, organizowany nieprzerwanie od 2008 roku. Jego istotą jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie oraz zaangażowani są w budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy.

Przypomnijmy, iż kandydatów zgłaszać mogły zarówno osoby indywidualne, jak i przedstawiciele organizacji oraz instytucji działających w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (z wyjątkiem Policji). Również i w tej edycji 5 laureatów konkursu wybierała Kapituła składająca się z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia” IPZ, laureatów ostatnich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciela Komendy Głównej Policji.

Podstawowym kryterium oceny zgłoszeń była merytoryczna ocena działań policjantów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pod uwagę wzięta została zarówno aktywna postawa wobec wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak i zaangażowanie w pomoc osobom doznającym przemocy. W uzasadnieniu do jednej z kandydatur mogliśmy przeczytać: „To była jedyna osoba, z którą mogłem szczerze porozmawiać o tym, co przeżywam i która mnie przez cały czas wspierała oraz była przy mnie.

Ostatecznie laureatami tegorocznej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” zostali (w kolejności alfabetycznej):
• sierż. Anna Baran – dzielnicowa z Komisariatu Policji w Zielonej Górze (woj. lubuskie),
• mł. asp. Marcin Kowalcze – dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu (woj. małopolskie),
• mł. asp. Włodzimierz Starynowicz – dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Pile (woj. wielkopolskie),
• mł. asp. Tomasz Staszewski – dzielnicowy z Komisariatu Policji w Aleksandrowie Łódzkim (woj. łódzkie),
• mł. asp. Dawid Superczyński – dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Żninie (woj. kujawsko-pomorskie).

Na koniec warto wspomnieć, iż laureaci otrzymają nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu podczas Centralnych Obchodów Święta Policji.

Czytaj dalej