XIII edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł” rozstrzygnięta

XIII edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł” rozstrzygnięta

Za nami 13. edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” IPZ. Spośród blisko 100 zgłoszeń, które napłynęły z całej Polski, wyłonione zostały nazwiska laureatów jego tegorocznej edycji.

„Policjant, który mi pomógł” to konkurs, organizowany nieprzerwanie od 2008 roku. Jego istotą jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie oraz zaangażowani są w budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy.

Przypomnijmy, iż kandydatów zgłaszać mogły zarówno osoby indywidualne, jak i przedstawiciele organizacji oraz instytucji działających w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (z wyjątkiem Policji). Również i w tej edycji 5 laureatów konkursu wybierała Kapituła składająca się z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia” IPZ, laureatów ostatnich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciela Komendy Głównej Policji.

Podstawowym kryterium oceny zgłoszeń była merytoryczna ocena działań policjantów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pod uwagę wzięta została zarówno aktywna postawa wobec wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak i zaangażowanie w pomoc osobom doznającym przemocy. W uzasadnieniu do jednej z kandydatur mogliśmy przeczytać: „To była jedyna osoba, z którą mogłem szczerze porozmawiać o tym, co przeżywam i która mnie przez cały czas wspierała oraz była przy mnie.

Ostatecznie laureatami tegorocznej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” zostali (w kolejności alfabetycznej):
• sierż. Anna Baran – dzielnicowa z Komisariatu Policji w Zielonej Górze (woj. lubuskie),
• mł. asp. Marcin Kowalcze – dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu (woj. małopolskie),
• mł. asp. Włodzimierz Starynowicz – dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Pile (woj. wielkopolskie),
• mł. asp. Tomasz Staszewski – dzielnicowy z Komisariatu Policji w Aleksandrowie Łódzkim (woj. łódzkie),
• mł. asp. Dawid Superczyński – dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Żninie (woj. kujawsko-pomorskie).

Na koniec warto wspomnieć, iż laureaci otrzymają nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu podczas Centralnych Obchodów Święta Policji.

Czytaj dalej